Kes me oleme


Kes alustas?

Ajal, mil Eestimaale oli naasnud kolm pastorit üle mere, Allan Laur, Märt Vähi ja Harri Leesment ning mööda Eestimaad oli sõitmas ansambel Sõnajalg, tekkisid paljudes eesti paikades noored kogudused. Eesti oli vabaks saanud ja inimesed igatsesid midagi hingele. Nii sündis 1991.a. noore Haapsalu Vabakoguduse algatusel ja toel EKNK Lihula koguduse algrakuke. Nemad ohverdasid Jumala tahtel meile ühe oma pastoritest, Urmas Elmi. Noor abielupaar Kristel ja Urmas Elmi alustasid oma elu Lihulas tuttavate pool elades. Nad jäid siia 14 aastaks. Kogudus registreeriti 1992.a. juunis.

Mis toimus? 

Liikmeid on läbi aastate koguduses olnud kahekümne ringis. Väga populaarne on laste seas olnud pühapäevakool. Lapsi ja noori, kes on võtnud osa pühapäevakoolist, osalenud laagrites ja erinevates koguduse ettevõtmistes, on läbi aastate olnud 100 ringis. Kogudus on korraldanud laste-ja peretöö raames pühapäevakooli, kuuel aastal perelaagreid, lisaks mitmeid näidendeid kiriklike sündmuste tähistamiseks ja esitamiseks Lihula Kultuurimajas, toiduabi jagamist ja koolilaste toitlustamist, koolitusi lapsevanematele ja noortele, toetanud Lihula Lasteaia tegevust.

Mis tekkis?

Algne kogudus rentis jumalateenistuste läbiviimiseks ruume Lihula Kultuurimajas. Aastate vahemikus 1996-2004 tegutses kogudus üüripinnal Lihulas, Tallinna mnt. 54.
Üks elevust tekitavaim sündmus koguduse ajaloos leidis aset 1997 aastal, mil osteti Lihula Vallavalitsuselt lammutamisele kuuluv maja 10 krooniga. Jumalal pole tõesti miski võimatu kui usumehed eesotsas on ja sõbrad kaasa löövad. Rootsi ja soome sõpruskoguduse abiga on tänaseks valminud kena ja kaasaegne hoone, kus on ruumid jumalateenistuste, laste- ja noortetöö läbiviimiseks ning kohvik ürituste korraldamiseks.
Aastal 2000 rajati Lihulasse kasutatud riiete ja mööbli kauplus LOOTUS, eesmärgiga anda panus koguduse maja ehituseks. Kauplus on elanud üle mõõne ja tõuse ning on tänaseks täitnud oma eesmärki. Ehituse kõrvalt on kauplus sponsoreerinud laste-ja noortetööd.

Mis kasu on sellest kõigest?

 • Mis peamine- üks hulk inimesi meie armsal maamunal on saanud päästetud patukoormast Jeesuse Kristuse lunastustöö läbi ja leidnud pelgupaiga kõige paremas paigas Jumala ees! 
 • Kogudus on saanud endale omad ruumid ja jõuavad maksta ka selle maja kulutused kinni!
 • Lihula tähtsuselt peatänavast järgmisel tänaval on nüüd kordatehtud hoone!
 • Meil on super-hüper-armsad sõbrad Rootsis ja Soomes! Soomepoisid käivad siiani ehitamas!
 • Suurele hulgale lastele on jäänud head mälestused ja loodetavasti midagi õpetlikku ühistest tegevustest!
 • Kogukonnal on pood, kust leida vajalik riideese või mööblijupp, ükskõik kui kaua see ka aega võtab!
 • Laste- ja noorte kõlbelised väärtused on saanud ja saavad ka edaspidi mõjutatud!
 • Koguduses tegutsevad inimesed on väärtuseks kogukonnas erinevatel elu-ja tööaladel!
 • ANDA OMA ELU elu Looja kätesse vormida, see pole võrreldav millegagi!
  EHITADA koos Jumalaga, see on väärt üritus!
  JAGADA Tema armu ja õnnistust teistega, see on kogemus, mida ei unusta!
  SÜNNITADA rõõmu ja KÜLVATA rahu!
  See põld on otsata külviks ja lõikuseks!
  Tohutute võimaluste maa!

Kogudus  –  see on PARIM KOHT SINU JAOKS!